A Nemzeti Adatvagyon Ügynökség Korlátolt Felelősségű Társaság (NAVÜ Kft.) a közadatok újrahasznosításának ösztönzése céljából folyamatosan fejleszti a Nemzeti Közadatportált, támogatva ezzel a magyarországi adatipar megalapozását és egy nemzeti adat-ökoszisztéma kialakulását.  

A Nemzeti Közadatportál a közadatok iránt érdeklődők, illetőleg a közadat-újrahasznosítást kezdeményező személyek és szervezetek számára olyan felületet biztosít, amelyen az adatokat kezelő szervek  metaadatai egységesen, értelmezhető formában és géppel kereshető módon kerülnek közzétételre.  

A NAVÜ Kft. célja, hogy a folyamatosan fejlődő Nemzeti Közadatportál révén Magyarország informatikai fejlettségének nemzetközi megítélése is javuljon, illetve, hogy a magyar közigazgatás az Európai Unió Digitális Gazdaság és Társadalom Indexe (Digital Economy and Society Index: DESI) nyílt hozzáférésű adatokra vonatkozó értékelési szempontjai alapján minél jobb eredményeket érjen el.  

Az Európai Bizottság 2014 óta évente közzéteszi a jelentését, annak részeként specifikus országismertetőket, amelyek segítik a tagállamokat a kiemelt intézkedési területek azonosításában. Ezenkívül közzétesz olyan tematikus fejezeteket is, amelyek uniós szintű elemzést nyújtanak a kulcsfontosságú digitális szakpolitikai területeken.    

A 2022-es DESI jelentés Magyarországról ide kattintva érhető el.   

nyíltadat-szolgáltatás fejlettségéről szóló jelentés (Open Data Maturity Report,  ODMR) célja, hogy referenciaként szolgáljon, továbbá rálátást adjon a nyílt hozzáférésű adatok területén Európában elért fejlődésre. A jelentés az egyes országok érettségi szintjét 4 dimenzió - szakpolitika, portál, hatás és minőség - mentén értékeli. Ezeken belül 16 szempont szerint állapít meg mutatószámokat minden országra. A jelentés alapján 4 különböző csoportba sorolhatóak az országok: trendteremtők, gyorsítók, követők és kezdők. A jelentés az egyes csoportok érettségi szintjéhez és jellemzőihez igazított ajánlásokat fogalmaz meg. 

A 2022-es ODMR jelentés Magyarországról ide kattintva érhető el.

 

Tovább olvasok