Tartalom átugrása

Adatkészleteket (Dataset) leíró metaadat elemek

A Nemzeti Közadatportálon publikált adatkészleteket az ún. metaadatok vagy leíróadatok segítségével lehet egységes struktúrában és szerkezetben közzéteni, így biztosítva az adatkészletek közötti hatékony keresés-szűrési funkciókat. A Közadatportálon alkalmazott metaadatok a DCAT-AP uniós szabványt követik, mely biztosítja az adatkészletek hazai és nemzetközi egységes kezelést és értelmezését.

Az alábbi táblázat szemlélteti a Közadatportálon alkalmazott metaadatokat, illetve azok magyarázatát.

Mező neve (így jelenik meg a letölthető metaadat rekordokban) 

Kötelező-e? 

A portálon használt magyar elnevezés 

Magyarázat 

dct:title 

Kötelező 

Cím 

Az adatkészlet elnevezése.

dct:identifier 

Kötelező 

URL 

Az adatkészletet azonosító URL. 

dct:description 

Kötelező 

Leírás 

Az adatkészlet rövid bemutatása. 

dcat:distribution 

Ajánlott 

Adatelérések 

Az adatkészlethez tartozó adatelérési rekordok hivatkozási listája. Például a havonta kiadott CSV fájlok, és/vagy az API végpont. 

dcat:theme 

Kötelező 

Adatkategóriák 

Többet is lehet választani innen: EU Data Themes.

dcat:keyword 

Kötelező 

Címkék 

EuroVoc alapján megadott kulcsszavak. 

dct:type 

Opcionális 

Típus 

Innen lehet választani: EU Vocabularies Dataset Type

dct:language 

Opcionális 

Nyelvek 

Az adatok milyen nyelveken szerepelnek az adatkészletben. 

dct:accessRights 

Opcionális 

Hozzáférési jogok 

Az adatkészlet hozzáférhetősége: EU Access Rights Vocabulary

dct:spatial 

Kötelező 

Térbeli lefedettség 

Praktikusan ez Magyarország, valameyik régió, megye, járás vagy település lehet.

dcat:spatialResolutionInMeters 

Opcionális 

Térbeli felbontás 

A legnagyobb elérhető felbontás. Szám, méterben megadva.

dct:temporal 

Ajánlott 

Időbeli lefedettség 

Egy kezdő- és egy végdátum az adatok érvényességére vonatkozóan. Mért adatok esetén a mérés ideje.

dcat:temporalResolution 

Opcionális 

Időbeli felbontás 

Az adatészleten belüli legkisebb beazonosítható időegység (pl. napi átlag hőmérséklet esetén 1 nap) EU Time Period

dct:publisher 

Kötelező 

Közzétevő 

Az adatkészletet közzétevő szervezet. 

dct:creator 

Ajánlott 

Készítő 

Az adatkészletet készítő szervezet. 

dcat:contactPoint 

Ajánlott 

Kapcsolattartó 

A kezelésért felelős szervezet kapcsolattartójának neve és email címe.

dcat:landingPage 

Opcionális 

Letöltő oldal 

Az eredeti adatközlő weblap, ahol a letöltések és további információk találhatók (URL).

foaf:page 

Opcionális 

Dokumentáció 

Az adatkészletet leíró, dokumentáló weblap vagy dokumentum.

dct:conformsTo 

Opcionális 

Megfelelések 

Milyen szabványok, jogszabályok, előírások alapján készült az adatkészlet. 

adms:identifier 

Opcionális 

Egyéb azonosítók 

Az adatkészlet további azonosítói teljes URL-lel. 

dct:provenance 

Opcionális 

Eredet 

Az adatok történeti leírása. Hogyan készült, milyen speciális feldolgozási lépéseken ment keresztül, ki és hogyan ellenőrizte, stb.

dct:source 

Opcionális 

Források 

Adatkészletek, melyek alapján ez az adatkészlet készült.

dct:relation 

Opcionális 

Kapcsolódó anyagok 

Bármilyen weblap vagy dokumentum mely valamilyen módon kapcsolódik az adatkészlethez (URL).

owl:versionInfo 

Ajánlott 

Verzió 

Verziószám vagy más verzióazonosító.

adms:versionNotes 

Opcionális 

Verziójegyzék 

Az előző verzióhoz képesti különbségek szöveges leírása.

dct:issued 

Ajánlott 

Közzététel dátuma 

A közzététel, megjelenés dátuma.

dct:modified 

Opcionális 

Utolsó módosítás dátuma 

A verzió utolsó módosításának időpontját mutatja.

dct:accrualPeriodicity 

Opcionális 

Frissítés gyakorisága 

Milyen gyakran jelenik meg friss verzió? EU Vocabularies Frequency 

 

Adatelérést (Distribution) leíró metaadat elemek 

Az adatelérés alatt egy adatkészlet egy használati formáját értjük, ami lehet például egy CSV fájl, egy API de akár egy regisztrációs oldal is. 

 

Mező neve 

Kötelező-e? 

Ezen a portálon használt magyar elnevezés 

Magyarázat 

dcat:accessURL 

Kötelező 

Fájl 

Lehet letöltési link, de mutathat olyan oldalra is, amely elmagyarázza, hogyan lehet hozzáférést kérni.

dct:title 

Opcionális 

Név 

Az adatelérés elnevezése. Lehet akár egy fájlnév is.

dct:description 

Ajánlott 

Leírás 

Itt van lehetőség az adatelérés speciális vonatkozásainak megadására.

dct:format 

Ajánlott 

Formátum 

EU File Type Vocabulary alapján a letölthető fájl(ok) típusa.

dct:language 

Ajánlott 

Nyelvek 

Az adat milyen nyelveken érhető el. Ha  az adat nem tartalmaz szöveget, akkor nem kell kitölteni. 

dcat:spatialResolutionInMeters 

Opcionális 

Térbeli felbontás 

A legnagyobb elérhető felbontás, méterben megadva. 

dcat:temporalResolution 

Opcionális 

Időbeli felbontás 

A legkisebb beazonosítható időegység az adatokban.

dct:conformsTo 

Opcionális 

Megfelelések 

Milyen szabványok, előírások alapján készült ez az adatelérés (URL-ek).

dct:license 

Kötelező 

Licenc 

Licenc URL-ek.

dct:rights 

Opcionális 

Jognyilatkozat 

Ezen adateléréssel kapcsolatos jogok leírására mutató URL. Szerzői jogok, felelősségnyilatkozat, stb., a licencet nem itt kell megadni. 

foaf:page 

Opcionális 

Dokumentáció 

Az adatelérés dokumentációjára mutató URL.

dct:issued 

Opcionális 

Közzététel dátuma 

Az adatelérés közzétételének, megjelenésének dátuma.

dct:modified 

Opcionális 

Utolsó módosítás dátuma 

 

dcat:mediaType 

Ajánlott 

Média típus 

A fájl vagy letölthető adat formátuma MIME típussal megadva.

dcat:byteSize 

Opcionális 

Fájl méret 

Bájtban megadva.